Academic Rates

Management Review System Report

2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

 

Academic Results

Consulta os seguintes informes no Portal de transparencia da Universidade de Vigo:

Os indicadores relativos á mobilidade, prácticas e profesorado poden atopalos nos apartados correspondentes deste Portal de Transparencia que podes localizar nos seguintes enlaces: mobilidade, prácticas e profesorado.


 

Results of the satisfaction surveys

See further information in the Transparency Portal