Simal Gándara

Professor

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 108

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 060
jsimal@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01104 | Riscos Químicos na Cadea Alimentaria (Coordinator)

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Research topics

  • Transporte de contaminantes no sistema aire-solo-auga-cultivo
  • Efecto de tratamentos post-colleita sobre os compostos antioxidantes polifenólicos