Pérez Álvarez

Senior Lecturer

Area of Microbiology
Department of Functional Biology and Health Sciences

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 102
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 093
mjperez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01105 | Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico (coordinator)

Máster en Nutrición

O01M139V01111 | Manipulación de Alimentos

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01401 | Microbioloxía (coordinator)

Máster en Nutrición

O01M139V01204 | Traballo Fin de Mestrado

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01402 | Microbioloxía (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 12:00 to 14:00, Despacho 102, Facultade de Ciencias

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.