Inicio

 

Anexos Guías Docentes RD 463/2020

Modificacións das guías docentes do segundo cuadrimestre en relación coa situación de crisis sanitaria ocasionada pola Covid-19.

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Avisos

Solicitud para cita previa

Desde a Secretaría de Estudantes da Área de Grao da E.S. de Informática, E. de Aeronáutica e da Facultade de Ciencias, do Campus de Ourense … Continúa

Todos los avisos