Facultade de CCXXT

Ecous

Ecous

A Asociación de Estudiantes de Ciencias de Ourense (Ecous) é unha asociación estudantil formada por alumnos das titulacións de Grao en Ciencias Ambientais, Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e Grao en Enxeñaría Agraria.

Entre os seus cometidos están a representación dos seus asociados e a organización de actividades divulgativas e de interese para o estudantado que representa.


| Facebook | Twitter