Facultade de CCXXT

Matrícula

Curso académico 2019/2020


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en C e T dos Alimentos 45 RR 30/05/2019 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Grao en Ciencias Ambientais 45
Grao en Enxeñaría Agraria 45
Mestrado CyTAA 10 RR XX/XX/2019 Preinscrición e matrícula
Calendario Académico
Preinscrición
Automatrícula
Mestrado en Nutrición 20
Doutoramento CyTAA 20 RR XX/XX/2019 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento ETUSIA 10

PREZOS

Decreto XX/2019, do XX de xxxx, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/2020.


MÁIS INFORMACIÓN

Información sobre matrícula no portal da Universidade de Vigo