Facultade de CCXXT

Matrícula

Curso académico 2017-2018


Titulación Prazas Convocatoria Calendario Matrícula
Grao en C e T dos Alimentos 45 RR 30/05/2017 Preinscrición (CIUG)
Calendario Académico
Automatrícula
Continuación de estudos
Grao en Ciencias Ambientais 45
Grao en Enxeñaría Agraria 45
Mestrado CyTAA 10 RR 13/06/2017 Preinscrición e matrícula
Calendario Académico
Preinscrición
Automatrícula
Calendario Académico
Mestrado en Nutrición 20
Doutoramento CyTAA xx RR 13/06/2017 Preinscrición e matrícula Automatrícula
Doutoramento ETUSIA 10

PREZOS

Decreto 65/2017, de 6 de xullo de 2017, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducintes á obtención de títulos oficiais na ensino universitario para o curso 2017-2018.
Resolución reitoral do 29 de maio de 2017 pola que se convocan axudas e subvencións para o persoal das universidades públicas galegas para a matrícula en estudos oficiais na Universidade de Vigo no curso académico 2017/2018..
Resolución Reitoral do 27 de xullo de 2017 pola que se establece o prezo de matrícula, no curso 2017/2018, para o alumnado estranxeiro maior de dezaoito anos, que non teña a condición de residente, excluídos/as os/as nacionais de estados membros da Unión Europea e aqueles/as a quen sexa de aplicación o réxime comunitario, tanto en grao como en mestrado.


MÁIS INFORMACIÓN

Matrícula 2017-2018 na Universidade de Vigo