Facultade de CCXXT

Comisión de Calidade

Composición


Decano

Gil Garrote Velasco

Coordinadora de Calidade

Sidonia Martínez Suárez


Coordinadores de Titulación

Sidonia Martínez Suárez
Grao en Ciencia e tecnoloxía dos Alimentos
Elena Martínez Carballo
Grao en Ciencias Ambientais
Juan Carlos Nóvoa Muñoz
Grao en Enxeñaría Agraria
Fco. Javier Rodríguez Rajo
Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
Lucas C. González Matías
Mestrado en Nutrición

Coordinadora de Prácticas

Raquel Rial Otero


Enlace de Igualdade e Mobilidade

Julia Carballo Rodríguez


Representante do profesorado

Pedro A. Araujo Nespereira


Representante do alumnado

Antía Gómez Armesto


Representante do PAS

Alicia González Novoa


Representante dos egresados/as

Rubén Garrido Rivero


Representante da sociedade

Francisco Muñoz González