Composición

Decano

Gil Garrote Velasco

Coordinadora de calidade

Sidonia Martínez Suárez

Coordinación das titulacións

Sidonia Martínez Suárez
Grao en CyTAA

Juan Carlos Nóvoa Muñoz
Grao en Enx. Agraria

Elena Martínez Carballo
Grao en CC Ambientais

Fco. Javier Rodríguez Rajo
Máster en CyTAA

Lucas C. González Matías
Máster en Nutrición

Coordinadora de Prácticas

Raquel Rial Otero

Enlace de Igualdade e Mobilidade

Julia Carballo Rodríguez

Representante do profesorado

Pedro A. Araujo Nespereira

Representante do alumnado

Antía Gómez Armesto

Representante do PAS

Alicia González Nóvoa

Representante dos egresados/as

Rubén Garrido Rivero

Representante da sociedade

Francisco Muñoz González

 

Actas

2019: 22-II, 7-V | 4-XII
2018: 26-II, 23-III, 9-VII
2017: 23-II, 25-V, 10-XI, 15-XII
2016: 27-I, 13-V, 21-XII
2015: 23-I, 30-III, 14-X, 14-X, 18-XI
2014: 24-X, 28-XI, 12-XII, 17-XII
2013: 6-II, 2-X
2012: 26-VI
2011: 27-VII, 28-IX