Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 24/07/2020
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación 2018
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 19/12/2017

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e obxectivos de calidade 06/04/2018
R1 DO-0202 P1 Plan de promoción e captación do centro 23/01/2018
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 18/11/2015
R1 DO-0301 P1 Plan operativo de información pública 27/01/2015

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do sistema pola dirección
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015