Facultade de CCXXT

Resultados de Medición

Informe de Revisión pola Dirección


Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015


Taxas Académicas - Curso 2016-2017


Taxas Verificadas (ACSUG):

Título Indicadores ACSUG (%)
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
Grao CyTA 49,00
69,00
62,00
68,00
76,00
74,00
73,00
90,00
85,00
12,00
32,00
26,00
0,00
0,00
0,00
96,00
87,00
89,00
Grao en CA 68,00
75,00
71,00
79,00
82,00
80,00
87,00
92,00
89,00
46,00
75,00
63,00
0,00
0,00
0,00
89,00
91,00
90,00
Grao en EA 56,00
75,00
65,00
77,00
87,00
82,00
73,00
87,00
79,00
20,00
33,00
25,00
0,00
0,00
0,00
87,00
90,00
89,00
Mestrado CyTAA 87,00
96,00
92,00
100,00
100,00
100,00
87,00
96,00
92,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Mestrado Nutrición 81,00
90,00
88,00
100,00
98,00
98,00
81,00
92,00
89,00
-
-
-
0,00
0,00
0,00
83,00
94,00
91,00

Homes | Mulleres | Total


Resultados das enquisas de satisfacción:

Toda a información na Área de Calidade da Universidade de Vigo.