Facultade de CCXXT

Resultados de medición

Informe de Revisión pola Dirección


Curso 2017/2018 | Curso 2016/2017 | Curso 2015/2016 | Curso 2014/2015


Taxas Académicas - Curso 2017/2018


Taxas Verificadas (ACSUG):

Título Indicadores ACSUG (%)
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
Grao CyTA 61,00 70,00 87,00 30,43 35,26 81,00
Grao en CA 71,00 80,00 89,00 60,98 27,45 92,00
Grao en EA 67,00 81,00 83,00 33,33 20,00 82,00
Máster CyTAA 92,00 100,00 92,00 87,50 0,00 98,00
Máster Nutrición 88,00 99,00 89,00 94,12 0,00 87,00

Resultados das enquisas de satisfacción:

Consulta a información dispoñible no Portal de Transparencia