Arenas Lago

Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B

Área de Edafoloxía e Química Agrícola
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Información de contacto

Facultade de Ciencias
Edificio politécnico
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

darenas@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta
O01M142V01119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía

2º cuadrimestre

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01210 | Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica