Gómez Gesteira

Catedrático/a de universidade

Área de Física da Terra
Departamento de Física Aplicada

Información de contacto

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo
Edificio do Campus da Auga
Despacho 1.1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 232
mggesteira@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Ciencias Ambientais

O01G261V01504 | Modelización e simulación ambiental

2º cuadrimestre

Grao en Ciencias Ambientais

O01G261V01911 | Física ambiental (coordinador/a)

Investigación

Grupo de investigación

EphysLab