Facultade de CCXXT

Beatriz Cancho Grande

Beatriz Cancho Grande

Profesora Titular de Universidade

Área de Nutrición e Bromatoloxía

Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Liñas de Investigación:

  • Influenza da vinificación na calidade hixiénico-sanitaria e organoléptica do viño
  • Avaliación do impacto medioambiental orixinado polo uso de praguicidas

Grupo de Investigación:

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Información de contacto

Facultade de Ciencias

Edificio Politécnico

Despacho 107
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 323

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
O01G041V01305 | Técnicas de preparación de mostras
O01G041V01501 | Bromatoloxía

Grao en Ciencias Ambientais
O01G261V01303 | Técnicas de preparación de mostras

Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
O01M142V01118 | Compostos Fenólicos, Compoñentes Bioactivos dos Alimentos


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
O01G041V01605 | Políticas alimentarias


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019