Facultade de CCXXT

Elena Martínez Carballo

Elena Martínez Carballo

Profesora Titular de Universidade

Área de Nutrición e Bromatoloxía

Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Liñas de Investigación:

  • Determinación de contaminantes orgánicos persistentes en matrices agroambientais mediante GC-MS, GC-MS/MS, GC-ECD, LC-MS/MS,LC-FD o LC-DAD

Grupo de Investigación:

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Información de contacto

Facultade de Ciencias

Edificio Politécnico

Despacho 106
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 067

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
O01G041V01305 | Técnicas de preparación de mostras

Grao en Ciencias Ambientais
O01G261V01303 | Técnicas de preparación de mostras

Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
O01M142V01101 | Bioestadística e Deseño Experimental


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
O01G041V01601 | Ampliación de bromatoloxía


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019