Facultade de CCXXT

Mª del Carmen Seijo Coello

Mª del Carmen Seijo Coello

Profesora Titular de Universidade

Área de Botánica

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo


Grupo de Investigación:

Pranta, Solo e Aproveitamento de Subproductos

Información de contacto

Facultade de Ciencias

Edificio Politécnico

Despacho 220
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 057

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
O01G041V01101 | Bioloxía: Bioloxía

Grao en Ciencias Ambientais
O01G261V01102 | Bioloxía: Bioloxía
O01G261V01503 | Avaliación de impactos ambientais
O01G261V01701 | Auditoría y gestión ambiental

Grao en Enxeñaría Agraria
O01G281V01101 | Bioloxía: Bioloxía
O01G281V01924 | Hortofruticultura


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Enxeñaría Agraria
O01G281V01921 | Fitopatoloxía
O01G281V01927 | Mellora vexetal

Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
O01M142V01214 | Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019