Facultade de CCXXT

Ana Mª Torrado Agrasar

Ana Mª Torrado Agrasar

Profesora Contratada Doutora

Área de Nutrición e Bromatoloxía

Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Liñas de Investigación:

  • Deseño e optimización de procesos enzimáticos e microbiolóxicos para a valorización de subprodutos e materiais residuais da industria alimentaria
  • Cultivo en estado sólido

Grupo de Investigación:

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Información de contacto

Facultade de Ciencias

Edificio Politécnico

Despacho 115
Campus Universitario
32004 Ourense

 

  +34 988 387 091

Espazo web en UVIGO

Curso 2018-2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
O01M142V01110 | Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Gandeira e Agroalimentaria


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
O01G041V01404 | Química e bioquímica alimentaria
O01G041V01905 | Prevención de riscos laborais

Grao en Ciencias Ambientais
O01G261V01922 | Análise e calidade do aire

Grao en Enxeñaría Agraria
O01G281V01923 | Prevención de riscos laborais


Curso 2018-2019: Titorías


Horarios de Titoría - Curso 2018-2019