Curso académico 2019/2020

Estudos de grao

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Grao en CeTA 45 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación
Grao en CC Ambientais 45 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación
Grao en Enx. Agraria 45 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de grao

 

Estudos de máster

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Máster en CeTAA 10 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Máster en Nutrición 20 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula

Convocatoria de matrícula 2019/2020 – estudos de posgrao

 

Estudos de doutoramento

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Doutoramento CeTAA 20 Preinscrición Automatrícula
Doutoramento ETUSIA 10 Preinscrición Automatrícula

 

Prezos

Decreto 73/2019, do 4 de xullo, polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducintes á obtención de títulos oficiais no ensino universitario para o curso 2019/2020.