Facultade de CCXXT

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Alumnos Uvigo opinan do Grao en Tecnoloxía dos Alimentos: video 1 | video 2

Triptico_GCyTA

O Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos ofrece unha aproximación científica e tecnolóxica á industria alimentaria, cobre todo o proceso de elaboración dos alimentos, desde a obtención das materias primas ata o proceso de distribución e venda, e pasa pola produción, a conservación e o control da calidade tanto dos alimentos como das instalacións onde estes se manipulan e se almacenan.


Saídas profesionais


  • Xestión e control de calidade de procesos e produtos.
  • Desenvolvemento e innovación de procesos e produtos.
  • Procesamento de alimentos.
  • Comercialización, comunicación e mercadotecnia.
  • Seguridade alimentaria.