Facultade de CCXXT

Plan de Estudos

Plan de Estudos do Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Ciencias Básicas Bioloxía FB 6
Física FB 6
Química FB 6
Matemáticas FB 6
Xeoloxía FB 6
Ampliación de Matemáticas FB 6
Ampliación de Física FB 6
Ampliación de Química FB 6
Fisioloxía OB 6
Química Orgánica OB 6
Microbioloxía OB 6
Química Física OB 6
Bioquímica OB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Ciencias dos Alimentos Técnicas de preparación de mostras OB 6
Análise instrumental OB 6
Bromatoloxía OB 6
Ampliación de Bromatoloxía OB 6
Seguridade alimentaria OP 6
Nutrición e Dietética OB 6
Química e Bioquímica Alimentaria OB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Tecnoloxía dos Alimentos Introdución á Enxeñaría Química OB 6
Operacións Básicas I OB 6
Operacións Básicas II OB 6
Industrias fermentativas OP 6
Tecnoloxía Alimentaria OB 6
Ciencia e Tecnoloxía do Leite OB 6
Ciencia e Tecnoloxía da Carne OB 6
Ciencia e Tecnoloxía dos Produtos Pesqueiros OB 6
Ciencia e Tecnoloxía de Produtos Vexetais OB 6
Ciencia e Tecnoloxía dos Cereais OP 6
Materias primas OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Mención en Enoloxía Ciencia e Tecnoloxía enolóxicas OP 6
Análise e control de calidade en enoloxía OP 6
Viticultura OP 6
Avaliación Sensorial dos Alimentos OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Hixiene Alimentaria Hixiene Alimentaria OB 6
Microbioloxía Industrial Alimentaria OB 6
Toxicoloxía Alimentaria OB 6
Prevención de Riscos Laborais OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Xestión de Calidade Xestión da Calidade OP 6
Políticas Alimentarias OB 6
Economía e Empresa FB 6
Xestión de Residuos OP 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Outros contidos transversaiis Informática FB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Prácticas externas Prácticas externas OB 6
Módulo Materia Tipo ECTS Cuad. Curso
Traballo Fin de Grao Traballo Fin de Grao OB 6