Facultade de CCXXT

Grao en Ciencias Ambientais

Alumnos Uvigo opinan do Grao en Ciencias Ambientais: video 1 | video 2

Triptico Grao en Ciencias Ambientais

O Grao en Ciencias Ambientais está constituído por uns estudos cun marcado contido multidisciplinario e órgalles aos titulados/as a formación axeitada para abarcar os problemas ambientais desde diversos ámbitos do coñecemento.


Saídas profesionais


  • Formación e educación ambiental.
  • Investigación.
  • Sistemas de xestión da calidade ambiental na empresa e nas organizacións.
  • Auditorías.
  • Xestión ambiental na Administración.
  • Consultoría e avaliación de impacto ambiental.
  • Tecnoloxía ambiental industrial.
  • Xestión do medio natural.