Facultade de CCXXT

Grao en Enxeñaría Agraria

Alumnos Uvigo opinan do Grao en Enxeñaría Agraria: video 1 | video 2

Triptico Grao en Enxeñaría Agraria

O Grao en Enxeñaría Agraria forma profesionais con amplos coñecementos científicos e tecnolóxicos e capacítaos para desenvolver actividades no sector agrario e alimentario.

Os estudos recibidos facultan para proxectar, executar e dirixir instalacións e explotacións comprendidas nas ramas agrícola e da industria de transformación de produtos.


Saídas profesionais


  • Industrias agrarias.
  • Alimentarias.
  • Conserveiras.
  • Vinícolas.
  • Proxectos e peritaxes.