Facultade de CCXXT

Plan de Estudos

Plan de Estudos do Grao en Enxeñaría Agraria
MóduloMateriaTipoECTSCuad.Curso
Ciencias Básicas Bioloxía FB 6
Física FB 6
Química FB 6
Matemáticas FB 6
Xeoloxía FB 6
Ampliación de Matemáticas FB 6
Ampliación de Física FB 6
Informática FB 6
Economía e Empresa FB 6
Expresión Gráfica FB 6
MóduloMateriaTipoECTSCuad.Curso
Común á rama Agrícola Botánica OB 6
Química Agrícola OB 6
Fitotecnia OB 6
Zootecnia OB 6
Ciencia e Tec. do Medio Ambiente OB 6
Topografía OB 6
Calculo de Estruturas OB 6
Construción e Infraestruturas Rurais OB 6
Termotecnia OB 6
Mecanización Rural OB 6
Electrotecnia OB 6
Proxectos OB 6
Xestión de Residuos OB 6
MóduloMateriaTipoECTSCuad.Curso
Módulo Complementario Agrícola Ampliación de Química OB 6
Edafoloxía OB 6
Riscos Xeo. e Cartografía Ambiental OB 6
Bioclimatoloxía OB 6
Hidroloxía OB 6
MóduloMateriaTipoECTSCuad.Curso
Mención:
Industrias Agrarias e Alimentarias
Análise Instrumental OP 6
Instalacións Industriais OP 6
Introdución á Enxeñaría Química OP 6
Operacións Básicas I OP 6
Operacións Básicas II OP 6
Tecnoloxía Alimentaria OP 6
Ampliación de Tec. Alimentaria OP 6
Xestión da Calidade OP 6
MóduloMateriaTipoECTSCuad.Curso
Mención:
Hortofruticultura e Xardinaría
Hortofruticultura OP 6
Mellora Vexetal OP 6
Xardinaría OP 6
Ampliación de Fitotecnia OP 6
Ord. do Territorio e Paisaxe OP 6
Degradación e Recup. de Solos OP 6
Fitopatoloxía OP 6
Prevención de Riscos Laborais OP 6
MóduloMateriaTipoECTSCuad.Curso
Outros contidos transversais Prácticas Externas OP 6
MóduloMateriaTipoECTSCuad.Curso
Traballo Fin de Grao Traballo Fin de Grao OB 12