Facultade de CCXXT

Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

COORDINACIÓN DO TÍTULO

F. Javier Rodríguez Rajo

+34 988 387 193

Descrición

Este título pretende proporcionar a base para a formación de investigadores que desenvolvan a súa actividade de I+D+i nos diversos eslabóns da cadea alimentaria, desde o correcto manexo e conservación dos recursos naturais e o medio ambiente (fonte das materias primas) aos derradeiros avances en procesado ou biotecnoloxía, pasando pola calidade e a seguridade alimentaria, garantíndo unha formación integral e multidisciplinar que permita aos egresados desenvolver e implementar novas tecnoloxías no sector agroalimentario, así como o desenvolvemento de novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado.


Información sobre matrícula: Área de Estudos de Posgrao | 988 368 803 |


Oferta de prazas: 30 prazas

Tipo de ensino: Semipresencial | Periodicidade da oferta: Anual | Duración: 60 ECTS