Facultade de CCXXT
Coordinadores curso 2017-2018
Coordinación Responsable Teléfono Email
Grao en Ciencia e tecnoloxía dos Alimentos Sidonia Martínez Suárez 988 387 078
Grao en Ciencias Ambientais Elena Martínez Carballo 988 368 897
Grao en Enxeñaría Agraria Juan Carlos Nóvoa Muñoz 988 387 070
Graos - 1º curso Mª Carmen Seijo Coello 988 387 057
Graos - 2º curso Mª José Pérez Álvarez 988 387 093
Graos - 3º curso Mª Inmaculada Franco Matilla 988 387 055
Graos - 4º curso Beatriz Cancho Grande 988 387 323
Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria Fco. Javier Rodríguez Rajo 988 387 193
Mestrado en Nutrición Lucas C. González Matías 986 130 138
Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria Manuel Arias Estévez 988 368 899
Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais Manuel J. Reigosa Roger 986 812 616