Facultade de CCXXT

Código Departamentos Teléfono Correo
C01 Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde 986 812 646
C02 Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo 986 812 624
C04 Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal 986 812 653
C07 Departamento de Química Analítica e Alimentaria 986 812 322
C10 Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio 986 812 614
C11 Departamento de Química Física 986 812 321
C12 Departamento de Química Orgánica 986 812 262
T02 Departamento de Enxeñaría Eléctrica 986 812 222
T04 Departamento de Enxeñaría Química 986 812 285
T05 Departamento de Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción 986 813 881
T06 Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente 986 812 045
T08 Departamento de Física Aplicada 986 814 070
T15 Departamento de Informática 986 812 655
T16 Departamento de Matemática Aplicada I 986 812 158
T17 Departamento de Matemática Aplicada II 986 812 158
X03 Departamento de Dereito Público 986 812 421
X06 Departamento de Economía Aplicada 986 812 500