Facultade de CCXXT

Equipo Decanal

Gil Garrote Velasco

DECANO
Profesor Titular de Universidade
Área de Enxeñaría Química
Departamento de Enxeñaría Química

Sidonia Martínez Suárez

VICEDECANA DE CALIDADE
Profesora Titular de Universidade
Área de Tecnoloxía de Alimentos
Departamento de Enxeñaría Química

Elena Martínez Carballo

VICEDECANA DE ESTUDANTADO E PROMOCIÓN EXT.
Profesora Titular de Universidade
Área de Nutrición e Bromatoloxía
Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

VICEDECANO DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Profesor Titular de Universidade
Área de Edafoloxía e Química Agrícola
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

María José Pérez Álvarez

SECRETARIA DA FACULTADE
Profesora Titular de Universidade
Área de Microbioloxía
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Información de contacto

Decanato da Facultade de Ciencias: Edificio Politécnico, pranta baixa
988 387 063 |