Facultade de CCXXT

Equipo Decanal

Decanato


Gil Garrote Velasco

Gil Garrote Velasco
DECANO
Profesor Titular de Universidade


+34 988 387 047

Secretaría


Elena Martínez Carballo

Elena Martínez Carballo
SECRETARIA
Profesora Titular de Universidade


+34 988 387 067

Vicedecanato


Sidonia Martínez Suárez

Sidonia Martínez Suárez
VICEDECANA
Profesora Titular de Universidade


+34 988 387 078

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Juan Carlos Nóvoa Muñoz
VICEDECANO
Profesor Titular de Universidade


+34 988 387 070