Facultade de CCXXT

Persoal de Administración e Servizos

 

Secretaría do Decanato (Área de Asuntos xerais)
NomeCargoTeléfonoEmail
Mª del Pilar Paula Cima Xefa de Negociado 988 387 063

Área Académica

Área de Estudos de Grao
NomeCargoTeléfonoEmail
Mª Carmen Fernández Contreras Xefa de Área 988 387 004
Isabel Freire Corbal Xefa de Negociado 988 387 003
Montserrat Carrera González Posto base
Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento
NomeCargoTeléfonoEmail
Elsa López Jorge Xefa de Área 988 368 803
Milagros Álvarez Souto Xefa de Negociado 988 368 910
Ana López Vázquez Posto base 988 368 909

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Xestión de Centros e Departamentos
NomeCargoTeléfonoEmail
Elda Martiñá Pérez Xefa da Area 988 387 104
Rosa Guerra Gómez Xefa do Negociado 988 387 038
Alicia González Novoa

Persoal Técnico de Laboratorio

NomeCargoTeléfonoEmail
Alda Alonso Rodríguez T.E. Análise dos alimentos 988 387 085
Miguel Angel García Barros T.E. Laboratorio de Química 988 387 083
Ramón Mª Meijón Padín T.E. Laboratorio de Física 988 387 218

Área de Servizos Xerais (Conserxería)

Quenda de mañá
NomeCargoTeléfonoEmail
Fernando Casal Lago Técnico Especialista 988 387 000
Mª del Carmen Rodríguez Prieto Auxiliar Técnico
Antonio Quintas Fernández Auxiliar Técnico
Quenda de tarde
NomeCargoTeléfonoEmail
Carlos Romero Casal Auxiliar Técnico 988 387 000
Mª Dolores Castro Bouzas Auxiliar Técnico

Área Económica

NomeCargoTeléfonoEmail
Responsable de AA.EE. Xefa da Negociado 988 387 106

Administración do centro

NomeCargoTeléfonoEmail
María del Pilar Joga Lasala Administradora do campus 988 387 257