Facultade de CCXXT

A plantilla docente da Facultade de Ciencias está integrada por máis de 60 profesores permanentes e arredor de 20 docentes-investigadores contratados baixo outras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e bolseiros). Mais do 80% da plantilla ten o título de Doutor e está vinculado a tempo completo coa Universidade.


Persoal Docente e Investigador - Curso 2017-2018
Categoría Homes Mulleres Total % TIT AD
% %
CU 6 75% 2 25% 8 10% Dr. TC
PTU 18 47% 20 53% 38 47% Dr. TC
TEU 2 100% 0 0% 2 2% Dr. TC
PCD 3 27% 8 73% 11 14% Dr. TC
PA 3 100% 0 0% 3 4% - TP
Outros 10 53% 9 47% 19 23% Dr. TC
TOTAL 42   39   81      

Información detallada do profesorado 2017-2018