Facultade de CCXXT

Programas de Doutoramento

PhD en CeTA

Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria

Responsable: Manuel Arias Estévez | 988 368 899 |

Memoria | Páxina web do programa

 

PhD ETUSIA

Ecosistemas terrestres, uso sustentable e implicacións ambientais

Responsable: Manuel Reigosa Roger | 986 812 616 |

Memoria | Páxina web do programa

 

PhD da Auga

Auga, sustentabilidade e desenvolvemento

Responsable: Francisco J. Rodríguez Rajo | 988 387 193 |

Memoria | Páxina web do programa