Facultade de Ciencias
 

Faculty of Sciences

Polytechnic Building
As Lagoas
32004 Ourense