The following are the active job offers for the students in our centre:

 

| BF-AEE-21-0045

Bolseiros/as – Compra de Madeira en Pé

Empresa: ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.
Lugar de traballo: Ámbito de Galicia ou Asturias
Data fin: 22/08/2021

Máis información

| OE-AEE-21-0113

Vedor/a – Auditor/a de Vendima

Empresa: CONSELLO REGULADOR D.O. RÍAS BAIXAS
Lugar de traballo: Provincia de Pontevedra
Data fin: 30/08/2021

Máis información