Torrado Agrasar

Senior Lecturer

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 115

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 091
agrasar@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01110 | Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Gandeira e Agroalimentaria

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01404 | Química e bioquímica alimentaria
O01G041V01905 | Prevención de riscos laborais

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01923 | Prevención de riscos laborais

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Investigacións Agrarias e Alimentarias

Research topics

  • Deseño e optimización de procesos enzimáticos e microbiolóxicos para a valorización de subprodutos e materiais residuais da industria alimentaria
  • Cultivo en estado sólido