Cid Samamed

Visiting

Area of Physical Chemistry
Department of Physical Chemistry

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 205

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 031
acids@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01918 | Contaminación atmosférica

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01212 | Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes