Cancho Grande

Senior Lecturer

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 107

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 323
bcancho@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01305 | Técnicas de preparación de mostras
O01G041V01501 | Bromatoloxía (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01118 | Compostos Fenólicos, Compoñentes Bioactivos dos Alimentos (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01605 | Políticas alimentarias

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.