Gullón Estévez

Ramón y Cajal Research Fellow

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

bgullon@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01116 | Operacións de Separación Avanzadas

2nd term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01206 | Tecnoloxías Limpas para a Produción de Biocombustibles
O01M142V01213 | Produción de Compostos Base a partires de Residuos Lignocelulósicos