Gullón Estévez

Ramón y Cajal Research Fellow

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
bgullon@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01505 | Enerxía e sostibilidade enerxética

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01116 | Operacións de Separación Avanzadas

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01402 | Xestión de residuos

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01401 | Xestión de residuos

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01405 | Xestión de residuos

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01405 | Introdución á enxeñaría química

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01206 | Tecnoloxías Limpas para a Produción de Biocombustibles

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.