Gómez Álvarez

Visiting

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 075
bgomez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01117 | Monitorización e Control de Procesos

2nd term

 

Research

Research group

Enxeñería Química