Tovar Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Applied Physics
Department of Applied Physics

Contact information

Faculty of Science
Pavillón Manuel Martínez-Risco
Despacho 46

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 241
tovar@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01102 | Física: Física (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01101 | Física: Física (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01102 | Física: Física (Coordinator)

2nd term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01226 | Investigación e Innovación de Alimentos Envasados