Fuciños González

Senior Lecturer

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 062
cfucinos@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01302 | Bioquímica
O01G041V01901 | Seguridade alimentaria

Máster en Nutrición

O01M139V01110 | Química e Bioquímica Alimentaria

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01120 | Tecnoloxía Enzimática Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais

Máster en Nutrición

O01M139V01110 | Química e Bioquímica Alimentaria

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01404 | Química e bioquímica alimentaria

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01922 | Análise e calidade do aire

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.