Arenas Lago

Juan De La Cierva Research Fellow

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

darenas@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01302 | Bioclimatoloxía
O01G261V01304 | Edafoloxía

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta
O01M142V01119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía

2nd term