Arenas Lago

Xunta de Galicia B modality Postdoctoral Fellow

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

darenas@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01112 | Elementos Traza no Sistema Solo-Planta
O01M142V01119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía

2nd term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01210 | Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica