Fernández Calviño

Senior Lecturer

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 216

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 888
davidfc@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01504 | Fitotecnia (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01304 | Edafoloxía

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01115 | Fertilizantes e Fertilización

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01913 | Viticultura

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01921 | Avaliación e conservación de solos

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01203 | Química dos Produtos Fitosanitarios