Fernández Calviño

Ramón y Cajal Research Fellow

Area of Soil Science and Agricultural Chemistry
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 216
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 888
davidfc@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01504 | Fitotecnia (coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01304 | Edafoloxía

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01115 | Fertilizantes e Fertilización
O01M142V01119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01913 | Viticultura

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01203 | Química dos Produtos Fitosanitarios