Falqué López

Senior Lecturer

Area of Analytical Chemistry
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 219

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 081
efalque@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01109 | Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01403 | Análise instrumental (Coordinator)
O01G041V01912 | Análise e control de calidade en enoloxía (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01403 | Análise instrumental (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01911 | Análise instrumental (Coordinator)

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Enxeñería Química 4

Research topics

  • Contidos de compostos volátiles en viños elaborados con vides autóctonas
  • Influencia das operacións de vinificación sobre o aroma dos viños galegos
  • Optimización do proceso de obtención de produtos agroalimentarios