Martínez Carballo

Senior Lecturer

Area of Nutrition & Bromatology
Department of Analytical Chemistry and Food

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 106
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 067
elena.martinez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01305 | Técnicas de preparación de mostras

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01303 | Técnicas de preparación de mostras

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01101 | Bioestadística e Deseño Experimental (coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01601 | Ampliación de bromatoloxía (coordinator)

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01991 | Traballo de Fin de Grao (coordinator)

 

Tutorials

1st term

On-line concerted tutorials
The teaching staff has a on-line offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-line concerted tutorials
The teaching staff has a on-line offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

Research

Research group

Food and Health omics

Research topics

  • Determinación de contaminantes orgánicos persistentes en matrices agroambientais mediante GC-MS, GC-MS/MS, GC-ECD, LC-MS/MS,LC-FD ou LC-DAD