Rodríguez Rajo

Professor

Area of Botany
Department of Plant Biology and Soil Science

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 218

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 193
javirajo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01917 | Aerobioloxía (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01119 | Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía

2nd term