Carballo García

Professor

Area of Food Technology
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 210
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 052
carbatec@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01703 | Ciencia e tecnoloxía dos produtos vexetais (coordinator)

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01505 | Zootecnia (coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01903 | Ciencia e tecnoloxía dos cereais (coordinator)
O01G041V01904 | Materias primas (coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01225 | Deseño de Novos Produtos Alimentarios