Domínguez González

Professor

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 202

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 082
herminia@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01502 | Enxeñaría ambiental (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Environmental Sciences

O01G261V01928 | Técnicas de depuración de augas residuais (Coordinator)

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01221 | Procesos Avanzados de Extracción