Area Carracedo

Professor

Area of Applied Mathematics
Department of Applied Mathematics II

Contact information

School of Aeronautics and Space Engineering
Despacho 34

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 247
area@uvigo.gal

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01201 | Matemáticas: Ampliación de matemáticas

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 15:30 to 17:30, Despacho D-34 (Edificio Martínez Risco), Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

 

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Enxeñaría Física

Research topics

  • Polinomios ortogonais
  • Funcións especiais e as súas aplicacións
  • Calculo fraccionario