Alonso González

Professor

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 206

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 233
xluis@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01117 | Monitorización e Control de Procesos

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01402 | Xestión de residuos
O01G041V01602 | Operacións básicas II (Coordinator)