Domínguez González

Professor

Area of Chemical Engineering
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 214

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 429
jmanuel@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01902 | Industrias fermentativas (Coordinator)

Bachelor’s Degree in Agricultural Engineering

O01G281V01501 | Termotecnia (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01402 | Xestión de residuos
O01G041V01405 | Introdución á enxeñaría química

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01217 | Biotecnoloxía Agroalimentaria