Lorenzo Rodríguez

Associate Lecturer

Area of Food Technology
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

loren@fcou.uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01502 | Tecnoloxía alimentaria
O01G041V01701 | Ciencia e tecnoloxía da carne
O01G041V01703 | Ciencia e tecnoloxía dos produtos vexetais

2nd term

Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental

O01M142V01225 | Deseño de Novos Produtos Alimentarios