Centeno Domínguez

Senior Lecturer

Area of Food Technology
Department of Chemical Engineering

Contact information

Faculty of Science
Edificio Politécnico
Despacho 208

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 078
jcenteno@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01704 | Ciencia e tecnoloxía do leite (Coordinator)
O01G041V01911 | Ciencia e tecnoloxía enolóxicas (Coordinator)

2nd term

Bachelor’s Degree in Food Science and Technology

O01G041V01903 | Ciencia e tecnoloxía dos cereais